O víkendu 4.-6.5.2018 proběhl výcvik našich členů se zaměřením na poskytnutí první pomoci.

Pátek večer začal prohledávání lesního terénu, kdy se nechalo, vzhledem k postupujícímu času a klesání teploty, sledovat změny v chování větru a tím i pachu v terénu.

Sobota začala dopoledním školením první pomoci. Školení provedla VZS Příbram, za což jí patří velký dík. Samozřejmě ani psi nemůžou zahálet, takže odpoledne se zase trénovalo v plošném terénu.

Večer jsme, společně s SDH Čenkov a VZS Příbram, vytvořili modelovou situaci, tak ,aby jsme si nabité vědomosti vyzkoušeli v praxi. Úkolem bylo, aby psovodi prohledali areál a následně ošetřit nalezené osoby.

Nedělní dopoledne jsme, pro změnu, zavítali do objektu bývalého JZD, aby si psi i psovodi zopakovali prohledání budov.