VÍCE

ČESKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA

Česká hasičská jednota (dále jen ČHJ nebo jednota) je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany.

Obnovená ČHJ zahájila činnost zaregistrováním svých stanov na Ministerstvu vnitra dne 10. května 1990 s cílem vytvořit organizaci na demokratických principech a pokračovat v tradici, kterou založili naši předkové.

Jednota spolupracuje v rámci zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s Ministerstvem vnitra, krajskými úřady, hasičskými záchrannými sbory a obcemi při plnění úkolů požární ochrany, především na úseku požární prevence a zvyšování akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Sdružuje přes 6000 členů ve 117 hasičských sborech a v šesti župách: Povltavské, Sionské, Východočeské, Sv. Markéty, Podvysocké a Jana Roháče.

HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM

Jsme spolek, který byl založen roku 2013 a funguje pod záštitou České hasičské jednoty.

Zabýváme se výcvikem pátracích psů, kteří jsou připravováni na reálné zásahy. Dále zajišťujeme požární dozor a asistence. Připravujeme školení první pomoci pro širokou veřejnost. Zajišťujeme lezecké ukázky (slaňování, traverzy apod.), máme profesionálně vyškolené členy na výškové a lezecké práce. Dále organizujeme různé závody, soutěže a soustředění. V předešlých letech jsme zorganizovali mezinárodní závody psovodů Search Patrol Disaster, Search Patrol Lost a Search nad Rescue. Jedná se o největší mezinárodní akce tohoto typu v ČR.

Jsme po organizační a zásahové stránce zcela samostatná jednotka. Naše činnost je zcela dobrovolná, bez nároku na jakoukoli odměnu.

Výcvik psa, vybavení a příprava akcí je finančně velmi náročná. Uvítáme proto podporu sponzorů.

Cílem psovodů HSP je absolutní připravenost pro reálné nasazení v praxi. Naši snahou je se dostat do podvědomí široké veřejnosti a spolupráce s profesionálními složkami – policií, hasiči a záchranáři, popř. vojáky. Naši vidinou je mít členy ve všech částech České republiky. Zatím máme členskou základnu v Příbrami, Praze a Středočeském kraji.

Hasičský sbor Příbram

Jsme připraveni pomoci

všem při záchraně lidských životů

KONTAKT

Připravujeme psy a psovody pro reálná nasazení při pátrání po pohřešovaných osobách. Můžeme v případě potřeby pomoci ať už rodinným příslušníkům, PČR, HSZ ČR, či jiným organizacím.

Pomoc je zcela bezplatná!

Připojte se

Přijímáme nové členy/psovody

KONTAKT