Ve dnech 6. – 8. 4 2018 proběhl výcvikový víkend v Železné Rudě zaměřený na plošné i sutinové vyhledávání.

Sutinové vyhledávání proběhlo v objektu bývalé továrny, kde se nachází mnoho různorodých úkrytů.

V plošném vyhledávání jsme se zaměřili na prohledání těžce přístupného a svažitého terénu bez použití GPS, což psovodům v tomto terénu velice komplikovalo práci a orientaci.

Večer jsme si osvěžili základní znalosti vybavení pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou.