Víkend 16. a 17. 5. 2020 jsme opět využili k pravidelnému výcviku našich členů.

V sobotu jsme se zaměřili na práce ve výšce a nad volnou hloubkou, aby byli naši členové, v případě potřeby, připravení i na tuto činnost. Zároveň s tím probíhalo prohledávání bývalé výrobní budovy.

Neděli jsme využili pro nácvik orientace a prohledání neznámého terénu. Což je pro naše členy jedna z nejpodstatnějších činností, kterou musejí bezpodmínečně ovládat.