Nadace pro ochranu zvířat nás požádala o ukázku výcviku záchranných psů na veletrhu ForPets 2018.

Ukázka proběhla v sobotu 14.4.2018 od 14:00 hod. Návštěvníci byli seznámeni se základy výcviku záchranných psů a požadavky na tyto psy.

Na závěr se diváci přesunuli k promítacímu plátnu, kde se mohli podívat na video ze sutinového cvičení a reálných zásahů.

Za pozvání mnohokrát děkujeme.