Dne 14.11.2015 jsme trénovali v objektu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou.