Ve dnech 8.-10.5.2019 se část kynologů z ČHJ Hasičského sboru Příbram zúčastnila cvičení záchranných psů v Rakouském Tritolwerku. Na tuto akci nás pozvala Záchranná brigáda Ústeckého kraje – za což jim patří velký dík. Cvičení se zúčastnilo celkem cca 100 kynologů z celé ČR.

Tento objekt, patřící Rakouské armádě, je jedním z největších v Evropě, který složí k simulaci záchranných prací po různých živelných katastrofách.

Z tohoto důvodu je tento objekt velice oblíben i kynology pro výcvik záchranných psů. Je možné zde pracovat na cca 15 stanovištích, z nich každé představuje jinou situaci. Psi zde mají možnost poznat terény, které v česku nejsou k dispozici a simulují přesný stav budov po pádu.

Jsme rádi, že jsme se této akce mohli zúčastnit, pro naše kynology je to další cenná zkušenost.