Tak, jako v minulých letech, tak i letos jsme využili možnost jet cvičit na Spáleniště se ZBK PK. Letos se k nám na část týdne přidali i psovodi Horské Služby.

Horská Služba nám umožnila zkusit „atesty nanečisto“, což bylo velice přínosné pro všechny z nás.

Po celý týden nám „přálo“ velice teplé počasí a tak většina výcviků probíhala ráno, pozdě odpoledne a večer – v noci.

Během pobytu proběhly i teoretické bloky na téma atestů, GPS, navigací, orientace v terénu podle map a radiokomunikace. Na toto všechno pak samozřejmě navazovalo praktické využití nejen během sektorového hledání, ale třeba i při „hře“ určené právě na práci s navigacemi a radiostanicemi.

Byla by samozřejmě škoda nevyužít sutinové trenažéry – i ty byly samozřejmě využity.