O víkendu 21.-22.4. se naši členové Kačka Šponarová, Láďa Červený a Michal Novák zúčastnili Praktického závodu kynologických záchranných týmů v Pardubicích. V sobotu Kačka a Láďa jako komisaři v neděli pak Láďa a Michal jako závodníci.

Sobota patřila kategorii začátečníků.

Kačka prověřila schopnosti a znalosti účastníku v oblasti první pomoci psa (PPP). Bohužel, zjistila celkem velké nedostatky psovodů v této oblasti a doporučila všem, aby se o PPP více zajímali a nabrali zkušenosti v některém z kurzů. Umět poskytnout první pomoc psovi by mělo patřit k základním vědomostem a znalostem každého psovoda.

Láďa hodnotil práci psů a psovodů na malé ploše, ve které byl zakrytý posed. Začínající, a tím pádem málo zkušený pes, většinou není schopen dohledat osobu na posedu, v takové výšce. Nicméně je to zodpovědnost psovoda. Taková místa musí sám prověřit.

Celkově sobotní část závodu byla pro začátečníky velká zkušenost, ze které si mohli odnést kupu nových poznatků.

V neděli bylo na řadě prověření psů a psovodů v kategorii pokročilí. V této kategorii se za HSP účastnili Láďa a Michal. Absolvovali jak část sutinového, tak plošného vyhledání. V klimatických podmínkách, které o tomto víkendu panovaly, bylo hlavně pro psy, celkem obtížné absolvovat v plném nasazení i jednu část, natož obě. Láďovi se i tak podařilo umístit na druhém místě a to jak v sutině, tak v plošném vyhledání. Michal obsadil páté místo v sutině a čtvrté v ploše.

I když byla tato akce pořádána jako závod, více než o umístění v něm šlo nám především o získání dalších zkušeností a prověření práce psů a psovodů v různých oblastech kynologické záchranařiny.