Druhý srpnový víkend jsme také využili k výcviku. Tentokrát ploch s výskytem různých částí budov a podzemních jímek – naši psi měli možnost poznat nové úkryty, které se běžně v plochách neobjevují.