Z pátka na sobotu se naši členové Ladislav Červený (navigátor) a Katka Šponarová (psovod) se psem Annie zúčastnili záchranářského meetingu, pořádaného Záchrannou brigádou kynologů Pardubice.

Meeting byl pojat jako reálné nasazení, hledání pohřešovaných osob v ploše. Velitelem zásahu byl kpt. Ing. Vladimír Makeš (PČR), který má s reálnými zásahy velkou zkušenost.

Začátek pátrání bylo v pátek v 19h, kdy se shromáždilo 8 pátracích týmů, a byly rozděleny sektory k prohledání. Počet pohřešovaných osob nebyl znám. Po odečtení a zadání souřadnic z papírové mapy do GPS týmy vyrazily do terénů.

Náš tým dostal k prohledání sektor o rozloze cca 200 000 m2, po dvou hodinách prohledávání byl odvolán zpět na základnu, kde dostal nový terén k prohledání. Kolem desáté hodiny večerní tedy začal prohledávat nový sektor o rozloze cca 250 000 m2.

Noční terény

Práce byla ukončena ve 2 hodiny ráno, skoro po 7 hodinách v terénu. Bohužel, ale bez nálezu, ač se v terénu nacházely dvě osoby. Ze zpětného vyhodnocení vyplynulo, že to bylo hlavně vinou celkové únavy psovoda, navigátora i psa, která měla dopad i na špatné vyhodnocení reakce psa v místě poblíž ukryté osoby a nevhodné strategie projití členitého terénu za tmy.

Na základnu se tým dostal kolem třetí hodiny ranní.

Pátrání pokračovalo v osm hodin ráno, kdy týmům byly opět rozdány papírové mapy. Katka s Annie a Láďou dostali k prohledání terén o rozloze cca 300 000 m2. V terénu byly rokliny, potoky, louky, často hustý porost, teplota se pohybovala kolem jednoho stupně pod nulou.

Denní terén

Tým se ponaučil z předešlého pátrání a zvolil si hned na začátku vhodnou taktiku prohledání terénu, které se pak držel. Nález první osoby byl po 1 hodině 37 minutách prohledávání. Osoba měla instrukce se ihned po nalezení psem zvednout a odcházet mimo terén, aby se prověřilo, zda pes osobu bude nadále označovat (štěkot). Takové chování osob je totiž při reálných zásazích celkem běžné. Annie, ač se s touto situací v tréninku nikdy nesetkala, osobu následovala a stále značila. Tým pokračoval v pátrání a po další 1,5 hodině měl další nález osoby, tentokrát v roklině, kde tekl potok. Pes označil osobu jistým štěkáním, nezaskočil ho ani hustý porost, ve kterém osoba ležela. Po 3,5 hodinách tým ukončil pátrání, označil přidělený terén za prohledaný a vrátil se na základnu.

Kolem páté odpoledne byla celá akce ukončena a záchranné týmy dostaly zpětnou vazbu ke zvoleným strategiím, práci psů, fyzické kondici psů, navigátorů a psovodů, práci s vysílačkami a celkové komunikaci s velitelem zásahu, práci s papírovou mapou a GPS.

Náš tým si odnesl spoustu nových poznatků a zkušeností. Uvědomil si, na co se v tréninku má zaměřit (lepší zvolení strategie, orientace v terénu v nočních hodinách, zvýšit náročnost tréninkových terénů, lepší příprava GPS podkladů, atd.), aby při reálném zásahu bylo jejich nasazení stoprocentní.

Akce se zúčastnilo celkem 8 záchranných týmů z různých organizací z celé ČR. Na přípravě se podílelo 70 dobrovolníků a organizátorů.

Chtěli bychom poděkovat všem figurantům, kteří i přes mrazivé počasí, vydrželi v terénech přes 7 hodin, organizátorům za skvěle uspořádanou akci.