I třetí srpnový víkend jsme využili k výcviku, tentokrát hlavně na orientaci v neznámém terénu.

Psovody čekal, nejen vzhledem k počasí, náročný přesun v neznámém terénu – jen za pomocí mapy a kompasu. V terénu museli nalézt několik průběžných bodů, kde nalezli koordináty na následující bod, na posledním nalezli mapku se zadaným terénem k prohledání.

Časová náročnost tohoto úkolu se pohybovala okolo 3-5 hodin.  Akce byla úspěšná, všichni účastníci dorazili k prohledávanému terénu a nalezli v něm hledanou osobu.