Dne 14.9.2019 proběhl 11. ročník náročné soutěže, pořádané SDH Březové hory, s názvem „Běh hasičů do Svatohorských schodů“.
Náš sbor měl již tradičně v této soutěži své zastoupení. V kategorii mužů nastoupil Martin Eibl společně s Pavlem Šmejkalem ml. z SDH Čenkov. Tato dvojice obsadila krásné 6. místo z 38 startujících. Kategorii 80+ reprezentoval Ladislav Dohnal a Jiří Pelikán, kteří skončili na parádním 11. místě. Ladislav Dohnal pak dokázal absolvovat náročnou trať ještě jednou, když doplňoval chybějícího závodníka z SDH Čenkov.
Všem účastníkům patří velká gratulace.